Veertigdagentijd

21 januari 2021

Binnenkort is het Aswoensdag (17 feb.). De tijd die dan begint heet de veertigdagentijd.

Eeuwenlang vormden kloostergemeenschappen hun leven rond ritmes en disciplines om Jezus samen te volgen. Het zijn  deze levenslessen die, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, ons helpen om Jezus te volgen op de weg van liefde.  Deze 40 dagen hier en nu staan we stil bij acht van deze levenslessen. Het is ons verlangen dat we groeien als gemeenschappen die de liefdevolle en bevrijdende weg van Jezus volgen. Zijn weg heeft de kracht om elk van onze levens te veranderen en om deze wereld te veranderen. Komende week komt er meer informatie op de site.

Het bijzondere van deze opzet is dat je er zowel individueel als samen als gemeente aan mee kunt doen, tijdens de diensten en thuis, er zal een podcast verschijnen met korte overdenkingen rond de thema’s die ieder voor zich kan beluisteren. We proberen dat ook de gastpredikanten hierin mee gaan doen.

Nieuwsgierig? Via deze link kunt u al meer lezen. 

Dick Lagewaard

0 reacties