Tieners

Tieners en jongeren worden actief betrokken bij het gemeenteleven. In de samenkomsten hebben ze een bijdrage in het muziekteam, bij de kindergroepen of bij de meer praktische  onderdelen van de samenkomst. Daarbuiten ontmoeten de tieners en jongen elkaar bij YouChoose en andere gelegenheden.

Tieners vinden elkaar

De tijd van vragenstellen en zoeken naar identiteit is bijzonder belangrijk. Wij hechten er veel waarde aan dat de tieners hierin begeleid worden. Belangrijk is dat tieners steun hebben aan elkaar en elkaar vinden in de vragen en zorgen die ze hebben. In de samenkomsten en daarbuiten ontmoeten de tieners elkaar daarom regelmatig.

In samenwerking met andere kerken en gemeentes in Wageningen kunnen tieners kiezen voor YouChoose. Gezellig samen eten, in een ontspannen sfeer spellen en activiteiten doen en ook de diepte in aan de hand van een onderwerp uit hun belevingswereld. De ontmoeting met jeugd uit andere kerken is ook bijzonder waardevol.

YouChooze is een initiatief van jeugdleiders van de Evangeliegemeente Salem, de Vineyardgemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en onze gemeente. Je vindt meer informatie op de facebookpagina van YouChooze.

Actief en betrokken

De tieners kunnen verschillende taken en activiteiten kiezen waarmee ze een actieve bijdrage leveren aan het gemeenteleven. Tijdens de samenkomsten meespelen in de muziekgroep die regelmatig meespeelt in de diensten, helpen bij de kinderoppas, met kostertaken en bij de collectes.

Maar ook buiten de diensten hebben de tieners een actieve rol en komen ze samen in diverse groepen en bij activiteiten.

Voor World Servants is er al diverse keren een groepsreis georganiseerd om mee te helpen aan de opbouw van bijvoorbeeld een school of kindertehuis. De tieners en jongeren werven dan zelf hun sponsors en bedenken veel activiteiten om dit te bekostigen.