Kerstactie voor vluchtelingen

8 december 2021

Kerstactie voor vluchtelingen

Stichting VOD organiseert dit jaar op 17 december weer een kerstbijeenkomst voor haar cliënten in Wageningen en omgeving. Het gaat om mensen die vaak nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun procedure, maar die geen opvang krijgen van de overheid. Zij staan letterlijk op straat zonder middelen van bestaan. VOD vangt deze mensen en kinderen op, zorgt dat ze onderdak en te eten hebben, biedt juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding.

Om de kerst ook voor onze cliënten een lichtpuntje te laten zijn, willen wij ze voorzien van een extra pakket met eerste levensbehoeften. We begeleiden zowel alleenstaanden als gezinnen. In totaal gaat het op dit moment om 35 personen, waarvan 18 kinderen.

U kunt ons helpen door een gift over te maken op rek/IBAN: NL82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. Voor een alleenstaande willen we een pakket samenstellen ter waarde van 20 euro en voor gezinnen van 50 euro. Alle bijdragen zijn dus van harte welkom. VOD is een door de belastingdienst erkende algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om ons te helpen met de organisatie van de kerstbijeenkomst. Die bijvoorbeeld boodschappen willen doen, samen met de vluchtelingen willen koken, als gastvrouw/heer tijdens de bijeenkomst willen optreden etc. Maar ook mensen die van te voren de spullen voor de kerstpakketten willen verzamelen, inkopen en de pakketten samenstellen. Natuurlijk gaat de bijeenkomst alleen door wanneer dit kan met de op dat moment geldende corona-maatregelen.

Voor meer informatie of om aan te melden, kunt u contact opnemen met Marre Adu-Ampong via aandeslag@vodwageningen.nl of 06-41676935. Of kijk op onze website: www.vodwageningen.nl.

0 reacties