Creativiteit en inspiratie in Week van gebed 2021

19 februari 2021

Van 17 tot en met 24 januari was het  wereldwijd de Week van gebed voor eenheid. Het thema  was dit jaar ‘Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen’ (Johannes 15 vers 5-9).  In Wageningen waren er tijdens deze week een reeks vieringen, gebedsbijeenkomsten ne geloofsgesprekken. Vanwege de coronarichtlijnen waren bijna alle activiteiten digitaal via Zoom, Kerkdienst Gemist  en RTV. De beperkingen vanwege de coronamaatregelen maakte het organiseren van de activiteiten een behoorlijke uitdaging. Voor de direct betrokkenen was de samenwerking echter een bron van creativiteit en inspiratie. En er waren ook  veel mooie reacties. “Ik vond het mooi om te zien hoe er eenheid in verscheidenheid werd getoond”.  “Een prachtige dienst”, meldt een ander. “Echt jammer dat we niet echt konden samen zijn en elkaar ook konden begroeten.

In de openingsviering  die op zondag 17 januari werd uitgezonden was ds. Erica Hoebe  van de Protestantse gemeente de liturg, ds. Dick Lagewaard van de Nederlands Gereformeerde Kerk  verzorgde de overdenking  en de muzikale ondersteuning werd geleid door Judith Westerink van de Evangeliegemeente Salem. De collecte was bestemd voor  de Wageningse afdeling van Stichting Present. Er kon 400 euro naar deze stichting worden overgemaakt. Tijdens de vieiring werden kinderen in Wageningen, Gödöllő (Hongarije) en Hiiumaa (Estland) uitgenodigd om tekeningen en muziek te maken en dat  te delen met elkaar. De op het thema van de Week geinspireerde tekening is van de 11-jarige Eliisa Tamm uit Estland. Heb je de interkerkelijke dienst gemist? Geen nood, hier kun je hem terugkijken.

Maandagavond 18 januari hield Pharai Maphosa, voorganger van de Amazing Grace Parish een overdenking over het thema ‘Verborgen groeien’ (Johannes 15 vers 4). Dinsdagavond leidde Dick Lagewaard een gebedsdienst met als thema ‘Één lichaam vormen’  (Joh 15, vers 12). Voor de woensdag was een meditatie opgenomen in de doopkapel van de Johannes de Doperkerk over de Barmhartige Samaritaan waarin  pastoor Henri ten Have voorging samen met Jorge Merino en Monica Hoek. Op donderdagavond werden al wandelend in groepjes van 2 gebeden uitgesproken en geloofsgesprekken gevoerd. De avond was georganiseerd door Vineyard, De Ontmoeting  en de  Evangeliegemeente Salem. Op vrijdag is het Coventrygebed gehouden en uitgezonden via Zoom. Antoinette van Schail ging voor. Het thema was ‘Liefde tonen’ naar Johannes 15 : 16b  “Ga op weg en draag een vrucht die blijft.

Navigators Studentenvereniging Wageningen had tijdens de Week van gebed voor eenheid een 24/7 gebedsruimte ingericht in de Immanuëlkapel aan de Markt. Ieder die dat wenste  kon intekenen om gedurende een uur de ruimte voor zichzelf te hebben en te benutten voor persoonlijk gebed. In totaal werd er door maar liefst 92 mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

De openingsviering, de tekeningen van kinderen en opgenomen delen van de rest van het programma zijn nog terug te kijken via https://www.kerknetwageningen.nl/actueel/

0 reacties