Bestuurswisseling bij Stichting Art Bible Child (ABC)

20 februari 2023

Stichting ABC, opgericht door ons oud gemeentelid Catrien de Stigter (overleden in 2017), geeft in meer dan 25 talen kleine boekjes uit met 28 Bijbelverhalen getekend door de bekende kunstenaar Kees de Kort. Velen van ons zijn met die tekeningen en verhalen in de Kijkbijbel opgegroeid.

Sinds 2014 hebben Auke Vos, Henko de Stigter en ondergetekende als bestuur van Stichting ABC het werk van Catrien de Stigter mogen voortzetten. Hilde de Stigter was en is al die jaren als vaste vrijwilliger nauw betrokken bij het werk.

Na bijna 10 jaar is het voor mij tijd om de voorzittershamer over te dragen en ik ben zeer verheugd te kunnen melden dat Rene van Oosten deze rol per 1 maart gaat overnemen. Tegelijk heeft ook Marijke Dekker zich als vrijwilliger aan de Stichting gebonden.

Het bestuur en vrijwilligers zijn trots op wat er op basis van het werk van Catrien de afgelopen 10 jaar tot stand is gebracht. In diverse projecten zijn ruim 60.000 boekjes verstuurd naar kinderen in achterstandsituaties overal in de wereld, voor hen een kans om met het evangelie in aanraking te komen. De Stichting is ook financieel gezond en dit voorjaar zal er een eerste nieuwe uitgave van de complete serie ABC boekjes van Kees de Kort in de Arabische taal verschijnen!. Wij zijn dankbaar dat God dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.

Veel gemeenteleden steunen het werk van ABC met donaties, collectes, gebed en praktische hulp. Onze dank daarvoor is groot en ik hoop en verwacht dat deze betrokkenheid ook de komende tijd onverminderd groot blijft. Zie www.artbiblechild.org

Met veel vertrouwen draag ik het stokje over aan mijn opvolger. Ik wens René en zijn team het allerbeste toe in dit mooie, belangrijke werk voor Gods koninkrijk.

Gerhard Zielhuis

0 reacties