Bart van der Mark

Financiën: terugblik 2021 en vooruit kijken naar 2022

Financiën: terugblik 2021 en vooruit kijken naar 2022

Het loopt tegen het eind van het jaar, tijd voor de Commissie van Beheer (CvB) om de voorlopige financiële balans over 2021 op te maken en vooruit te kijken naar 2022. Allereerst past het om dankbaarheid uit te spreken. We zijn er dankbaar voor dat veel gemeente­leden...

Afscheid Sjoerd van der Wielen

Afscheid Sjoerd van der Wielen

Geliefde gemeenteleden, Zondag 31 oktober neem ik afscheid als IFES-studentenwerker in Wageningen. Dit zal plaatsvinden in een ochtenddienst van PKN-wijkgemeente Johannes die, zo de Heer wil, in de Grote Kerk op de markt gehouden zal worden om 9:30uur. Hiermee komt...

Gemeentedag 11 september

Gemeentedag 11 september

Beste Gemeenteleden,Aanstaande zaterdag 11 september is de Gemeentedag. Wat ontzettend leuk dat jullie je in grote getalen hebben opgegeven voor deze dag. We hopen op een mooie dag met elkaar met veel ontmoeting, gezelligheid en ontspanning. Aan de hand van jullie...

Uit de gemeente 3 sept

Uit de gemeente 3 sept

Voor velen was deze zomer een periode van rust en ontspanning, we bleven in Nederland of gingen naar het buitenland. Voor sommigen was het een periode van afzien, een psychische of fysieke beperking maakte het contrast met de buitenwereld groter. Ik hoop dat u zoveel...

Peiling benoeming Marieke Korteweg als ouderling

Peiling benoeming Marieke Korteweg als ouderling

In verband met het aflopen van de ambtstermijn van de ouderling Pastoraat hebben er gesprekken plaatsgevonden met gemeenteleden die de kerkenraad geschikt achtte voor dit ambt. De kerkenraad kan u met vreugde en dankbaarheid melden dat zr Marieke Kortweg positief op...

Muziek & natuur als ‘spirituele taal’

Muziek & natuur als ‘spirituele taal’

Naar aanleiding van de preek op 21 maart over “leren van – en luisteren naar God” en de verschillende spirituele talen deel ik graag met jullie een aantal liederen die mij in de 40-dagen tijd regelmatig hebben geïnspireerd. Ik luister vaak naar deze muziek tijdens het...

Waak met mij

Waak met mij

Dit nieuwsbericht is door Sjoerd van der Wielen aan de redactie gemaild Matth.26:40: Kun je dan niet één uur met Mij waken? Een handreiking voor een uur waken en bidden. Goede Vrijdag, 2 april 2021, 6:00 – 7:00uur, NGK Wageningen Handreikingen vooraf Je kunt dit...

OnderWeg jaargang 7 nummer 3

OnderWeg jaargang 7 nummer 3

Nummer 3 van OnderWeg heeft als thema Klagen, bidden, hopen. Kerk zijn in coronatijd. Veel kerken zijn in deze tijd stilgezet. Maar stil (blijven) staan of jezelf even een halt toeroepen zijn twee verschillende dingen. Word je passief en je doet niets, dan komt dat...

Dit Koningskind vraagt aandacht voor autisme in de kerk

Dit Koningskind vraagt aandacht voor autisme in de kerk

Het is de week van autisme hiermee wordt aandacht gevraagd voor mensen met autismespectrum-stoornissen (ASS). Het verwerken van informatie gaat bij mensen met ASS op een andere manier. In de samenleving en hun sociale omgeving stuiten mensen met ASS  vaak op onbegrip....

Creativiteit en inspiratie in Week van gebed 2021

Creativiteit en inspiratie in Week van gebed 2021

Van 17 tot en met 24 januari was het  wereldwijd de Week van gebed voor eenheid. Het thema  was dit jaar ‘Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen’ (Johannes 15 vers 5-9).  In Wageningen waren er tijdens deze week een reeks vieringen, gebedsbijeenkomsten ne...

OnderWeg jaargang 7 nr. 1

OnderWeg jaargang 7 nr. 1

Nummer 7 van OnderWeg heeft als thema Heilig leven. Van verlangen naar ontvangen. ‘Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.’Deze opdracht van God in Leviticus 19 speelt door de hele Bijbel heen. Om bij God te passen, moeten we heilig leven. Maar hoe dan?...

Aanpassingen gemeenteplein & nieuwsberichten

Aanpassingen gemeenteplein & nieuwsberichten

Zoals eerder aangekondigd is er een wijziging doorgevoerd op het gemeenteplein en in de categorieën van nieuwsberichten: Omdat de categorieën vraag en aanbod erg weinig gebruikt werden komen deze te vervallen. De categorie 'Interessant' is vanaf nu 'Openbaar'. Deze...

Interkerkelijke viering zondag 17 januari

Interkerkelijke viering zondag 17 januari

In dit nieuwsbericht kunt u op zondag 17 januari de Interkerkelijke viering bekijken waarin ds. Dick Lagewaard voorgaat. Een alternatief is de uitzending op RTV Rijnstreek. Via deze link opent de live stream van RTV Rijnstreek waar de viering ook om 14.58 zal starten....

Wat kan er verbeterd worden aan website & nieuwsbrief?

Wat kan er verbeterd worden aan website & nieuwsbrief?

Als gemeente maken we nu al 3 jaar gebruik van de website en de 2-wekelijkse digitale nieuwsbrief. Gemeenteleden kunnen daarbij zelf nieuwsberichten of agendapunten aanmaken. Het is goed te zien dat veel gemeenteleden dit ook regelmatig doen. Als webredactie merken we...

Interviews, nieuws en opinies uit magazine OnderWeg

Interviews, nieuws en opinies uit magazine OnderWeg

Magazine OnderWeg is een inspirerend en eigentijds magazine dat zich richt op christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het leven staan. Het biedt beschouwingen, interviews en reportages over relevante, actuele thema’s voor christenen. Daarnaast is er...

Ledendeel website beter te herkennen

Ledendeel website beter te herkennen

Afgelopen tijd kreeg de webredactie meerdere vragen over pagina's voor leden en pagina's voor niet-leden. Uit de vragen bleek dat het soms niet duidelijk is welke informatie alleen voor ingelogde leden te zien is en welke informatie voor alle bezoekers te zien is. Om...

Peiling benoeming ouderlingen en diaken

Peiling benoeming ouderlingen en diaken

Zoals u in de laatste 'Uit de kerkenraad' heeft kunnen lezen hebben Reinier, Paola en Jaap toegezegd beschikbaar te zijn als ouderling en diaken. Daarom vragen we u via onderstaande peiling in te stemmen met het aanstellen van Reinier Veldman (diaken), Paola Stam...

Financiële situatie NGK Wageningen

Financiële situatie NGK Wageningen

Beste broeders en zusters van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen, Ondanks de moeilijke tijd die we doormaken slagen we er, dankzij de inzet van velen, redelijk goed in om als geloofsgemeenschap te functioneren. We houden kerkdiensten die fysiek (zij het...

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

D.V. donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk  een webinar  ‘Autisme, geloven en kerk’. Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie...