Afscheid Sjoerd van der Wielen

6 oktober 2021

Geliefde gemeenteleden,
Zondag 31 oktober neem ik afscheid als IFES-studentenwerker in Wageningen. Dit zal plaatsvinden in een ochtenddienst van PKN-wijkgemeente Johannes die, zo de Heer wil, in de Grote Kerk op de markt gehouden zal worden om 9:30uur.

Hiermee komt een einde aan bijna 8 jaar studentenwerk, een groot voorrecht dat ik zo lang met studenten kon optrekken. De laatste vijf jaar daarvan mocht ik ook namens uw gemeente uitgezonden worden. Dat begon met een inzegening en uitzending in de ochtenddienst van 23 oktober 2016 in diezelfde kerk, waarbij ook vertegenwoordigers van de NGK Wageningen, de Wagenburcht (GKv) en IFES aanwezig waren. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij de studenten en het studentenwerk en ik wil u vragen of u betrokken wilt te blijven. Wilt u niet vergeten voor de studenten in Wageningen te bidden? Er is voor het werk dat ik deed nog geen opvolger gevonden, dus dat is ook een gebedspunt.

De kerkenraad van wijkgemeente Johannes heeft gevraagd of ik in deze dienst wil voorgaan. Dat doe ik graag. Ik wil stilstaan bij het bekende verhaal van de wonderlijke spijziging, maar dan bij een vers dat wij tijdens een Bijbelstudie met studenten zo opvallend vonden: En toen ze verzadigd waren, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat (Joh.6:12).

Van harte welkom. Op het moment dat ik dit schrijf is reserveren niet nodig. U kunt dat nog eens checken op https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/. De dienst is ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Hartelijke groet,
Sjoerd van der Wielen

Dit bericht is door Sjoerd van der Wielen bij de webredactie aangeleverd

0 reacties