Kerken in Frankrijk

door | 7 augustus 2018

Anders kerk zijn – St. Steun Geref. Kerken in Frankrijk

 

In Nederland dacht Arjan Plaisier, aftredend scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, in april in de media hardop na over veranderingen in de kerk op weg naar de toekomst. In Frankrijk voegden de kleine evangelisch-gereformeerde kerken van de UNEPREF de daad bij het woord.

Van 6 t/m 8 mei was er in de Cevennen een synode van deze kleine kerkengroep, onder de titel ‘Een stap voorwaarts’. Die stap voorwaarts houdt een totaal nieuwe kerkstructuur in: niet meer de regionale structuur van classes, maar thematisch. In de nieuwe structuur zijn er drie commissies, gegroepeerd rond drie kerntaken. Die kerntaken zijn: geloofsonderwijs, roeping tot bijzondere dienst, en de missionaire taak.

 

Het is bijna niet voor te stellen: zo beperkt als deze Franse broeders en zusters zijn vanwege hun kleine aantal – maar toch zijn de kerken niet leeg, en is er juist een nieuw élan. Juist met het oog op de roeping om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Daarvoor is in hun ogen nodig dat hun kerk-zijn anders vorm krijgt dan lange tijd het geval is geweest. En ze hebben de moed om die ingrijpende stap te zetten. Het is voor deze broeders en zusters, en voor hun werk, dat de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk zich ook in 2016 met hart en ziel inzet. Wetend hoezeer de financiële steun vanuit de Nederlandse kerken al jarenlang bijzonder gewaardeerd wordt in Frankrijk. Meer weten? Dan kunt u terecht op onze website www.ssgkf.nl.

0 reacties