Registreer  |  Login

Pastoraat

In onze gemeente is het reguliere pastoraat, het omzien naar elkaar, gedelegeerd naar de gemeentekringen. Ieder lid van onze gemeente is lid van een gemeentekring.

In gevallen waar de gemeentekring niet de juiste pastorale zorg kan bieden kan het pastorale team zorg bieden. Het pastoraal team bestaat uit een aantal gemeenteleden, de ouderling pastorale zorg en de predikant. De primaire taak is, indien nodig, geestelijke ondersteuning te verlenen aan gemeenteleden. Deze ondersteuning vindt plaats in een individuele ontmoeting.

Door erover te spreken, in de bijbel te lezen, te bidden kan bepaalde moeite voor God gebracht worden.
Het pastorale team is een aanvulling op de zorg en verantwoordelijkheid die de kringleden voor elkaar hebben. Deze heeft vaak meer een openbaar karakter, terwijl de zorg uitgaande van het pastoraal team meestal niet zichtbaar is voor anderen.

Het pastoraal team erkent ook haar grenzen. Wanneer professionele hulp gewenst lijkt, kan zij hierop attenderen. Het pastorale team zal de nodige geestelijke ondersteuning ook dan blijven voortzetten.