Registreer  |  Login

Gemeentekringen

zSinds februari 2004 is de structuur van de gemeente behoorlijk veranderd, met een centrale rol voor het kringenwerk. Alle leden van de gemeente, zijn daartoe ingedeeld in één van de gemeentekringen. In deze kringen wordt vorm gegeven aan de “3 G’s”:

  • Groei: groei in geloof, groei in band, groei in aantal
  • Gebed: het gebed voor elkaar, voor de wereld en voor de gemeente
  • Gemeenschap: gemeenschap in zorg voor elkaar en het samen optrekken naar de voltooiing van Gods koninkrijk

kringen

Daarmee is het reguliere pastoraat, het omzien naar elkaar, ook gedecentraliseerd. Iedere twee jaar worden de kringen weer opnieuw ingedeeld. Elke kring heeft twee kringleiders met verantwoordelijkheid voor het proces. Zij worden ondersteund vanuit de kerkenraad d.m.v. scholing, een ouderling ”kringenwerk”, een pastoraal team en een persoonlijke coach.

Contact gemeentekringen