Registreer  |  Login

Diaconie

De tekst uit Micha 6:8 is een goede basis voor de diaconale betrokkenheid van de gemeente. Diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonos’ (helper of dienaar) en duidt op de hulp die gemeenteleden elkaar in de christelijke gemeente geven.

‘Micha 6:8 Er is jou, mens gezegd wat goed is, en je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan met je God.’

Als we in nederigheid de weg gaan met God, mogen we goed doen en recht doen. Goed zijn ook in materieel opzicht voor mensen die het minder hebben, en zorgen voor mensen die in een situatie komen waarin ze afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Als Christelijke gemeente worden we ingeschakeld in de strijd tegen armoede en onrecht. Dit is zorg voor de eigen gemeente leden, voor mensen in onze directe leef omgeving de plaats waarin we wonen, en voor mensen in andere delen van de wereld. In onze gemeente betekent dit:

  • Bezoek aan mensen die hulp nodig hebben in de gemeente
  • Betrokkenheid bij het opzetten van een diaconaal inloophuis in Wageningen.
  • Samen met de GKV, onze buurkerk, betrokken zijn het project KOM EET, een maaltijd organiseren voor mensen die het gezellig vinden om samen te eten voor een klein bedrag. Deze maaltijden worden eens per twee weken georganiseerd \nVerzorging van een kerstattentie voor oudere gemeenteleden
  • “Samen delen” een actie om de kerstpakketten te delen met onze broeder of zuster die niet een iets extra’s ontvangen in de decembermaand als groet van de gemeente.
  • Extra aandacht voor ouderen en alleen gaande gemeenteleden.

De diaconale taak is dus een opdracht voor de hele gemeente en de diakenen mogen in die opdracht een stimulerende en coördinerende rol vervullen.

De diakonie is een taak van de christelijke gemeente, het omzien naar elkaar in praktische hulp en materiële ondersteuning. Diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonos’ (helper of dienaar). In de Bijbel worden diakenen genoemd, die dienen in de gemeente. In Phil 1:1 worden ze genoemd tesamen met opzichters in de gemeente, en ook in 1Tim3 wordt gesproken over opzichters en diakenen die in de gemeente actief zijn. Diakenen stimuleren de onderlinge hulp die nodig is, maar vragen ook aandacht voor de nood buiten de kerk, in Wageningen en ver weg in andere delen van de wereld.

Op dit moment zijn we betrokken bij de opstart van een diakonaal inloophuis in Wageningen, waar ook andere kerken in Wageningen hun medewerking aan willen verlenen. We zien dit als een gelegenheid om als kerken samen te werken en Gods liefde naar buiten laten zien, en samen zichtbaar aanwezig te zijn in Wageningen.

Onze kerk is ook betrokken bij KOM-EET een maaltijdvoorziening voor mensen die alleen zijn, en het gezellig vinden met anderen samen te eten.

Met kerst zorgt de diakonie voor een kleine attentie voor de ouderen in de gemeente. Dit jaar is er ook een actie om kerstpakketten te delen. Zo kunnen we samen delen van wat we gekregen hebben met hen die het financieel wat minder hebben. In de maand november wordt er aandacht gegeven aan de mantelzorgers. In de zomer steunt de diakonie het project “vakantiegeld delen” in Wageningen. We roepen mensen op wat van hun vakantiegeld te delen, om mensen die weinig extra hebben de mogelijkheid te geven ook iets bijzonders te doen in de zomertijd.